Konkursy na działania w krajach PW

Visegrad Fund + EaP

Fundusz Wyszehradzki ogłosił konkurs na działania wykorzystujące doświadczenia krajów Wyszehradu w dziedzinie transformacji ustrojowej, integracji z UE, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i współpracy regionalnej we współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Termin: 17 grudnia 2012

Investing in People

Europejska Komisja ogłosiła konkurs w ramach programu EUROPEAID: Investing in People na działania promujące różnorodność kulturową, dialog międzykulturowy i prawa człowieka i w kontekście budowania przyjaznych relacji między nardami i kulturami, rozwiązywania konfliktów i budowania demokracji lub
Wzmocnienie działań podmiotów kulturalnych dla rozwoju dynamicznego sektora kultury, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju

Termin: 18 grudnia 2012