Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej

Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej organizowany przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem niniejszego konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. Przygotowując założenia konkursu organizatorzy kierowali się zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, innowacje społeczne) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Umożliwi to przekazanie tysiącom odbiorców informacji o najlepszych praktykach w realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego.

Termin zgłaszania projektów upływa 14 czerwca 2013 r.

Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych:
1) dobre rządzenie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;
2) społeczeństwo obywatelskie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane
w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
3) kultura – kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);
4) turystyka – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;
5) edukacja – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej;
6) społeczna odpowiedzialność biznesu – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było wykorzystanie potencjału ekonomicznego, technicznego i społecznego przedsiębiorstw celem osiągnięcia istotnych efektów społecznych lub publicznych (nie komercyjnych oraz nie związanych z klasyczną działalnością reklamową).
7) innowacje społeczne – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było eksperymentowanie, twórcze wykorzystywanie lokalnych zasobów, włączanie dotychczas pomijanych grup społecznych czy partnerów instytucjonalnych lub biznesowych w proces zmiany społecznej i rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez testowanie nowych pomysłów.

Rejestracji na konkurs można dokonać poprzez FORMULARZ KONKURSOWY.

Więcej informacji i szczegóły związane ze zgłoszeniami zamieszczone są w REGULAMINIE KONKURSU

Zapraszamy również do zapoznania się z KATALOGIEM KIEW 2012, w którym możecie Państwo przeczytać o ubiegłorocznych projektach konkursowych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń do konkursu prosimy o kontakt mailowy na adres: konkurs.kongres@lublin.eu