Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Zapraszamy do uczestnictwa w drugim kongresie dedykowanym kulturze w Partnerstwie Wschodnim, który odbędzie się w Lublinie w dniach 4 – 6 października 2013.

Kongres jest elementem programu Wschód Kultury – partnerstwa miast Lublin, Rzeszów Białystok organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Kongresowi będzie towarzyszyć również specjalny festiwal reprezentujący kulturę krajów Partnerstwa Wschodniego Integracje – Mediacje, który rozpocznie się już 1 października i potrwa do 6 października 2013.

Czytaj więcej:

Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Program Kongresu