Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Prezydent Miasta Lublin serdecznie zaprasza do udziału w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej organizowanego w dniach 11-13 września 2012 r. w Lublinie.

Założenia Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej nawiązują formułą do zorganizowanego w ubiegłym roku w Lublinie Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, jak też będą jego poszerzeniem. W ramach tegorocznego Kongresu powstanie sala plenarna w formie agory, odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty skoncentrowane wokół następujących obszarów tematycznych:

Obrady Kongresu będą doskonałą okazją do podjęcia szerszej dyskusji przedstawicieli instytucji m.in. z sektora jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz szkół wyższych, w zakresie wspólnego poszukiwania i promowania innowacyjnych rozwiązań współpracy transgranicznej, jak również określenia kierunków tej współpracy oraz wypracowania rekomendacji dla instytucji europejskich.

Zapraszamy jednocześnie do udziału w Konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej 2012.  Szersze informacje o konkursie, jak również formularz konkursowy za pomocą którego można zgłaszać prace konkursowe, dostępne są pod adresem http://kongres.lublin.eu/page/art/125 .

Program wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.kongres.lublin.eu/ www.congress.lublin.eu

Gorąco zachęcamy do udziału w Kongresie i zgłaszania projektów do Konkursu!

Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.