KONGRES – informacje praktyczne

Dziękujemy za zarejestrowanie się na Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, który odbędzie się w Lublinie w dniach 04-06.10. 2013. Otrzymaliśmy ponad 500 zgłoszeń z 22 krajów. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się w Lublinie na tym wyjątkowym wydarzeniu, skupiającym przedstawicieli świata kultury, którzy będą debatować na temat Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego.
Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym wydarzeniu już teraz na Facebook https://www.facebook.com/events/386220581484176/

Debata na temat rozwoju Partnerstwa Wschodniego i jego wymiaru kulturowego będzie toczyła się wokół pięciu tematów: Kultura i tożsamość, Kultura społecznie zaangażowana, Kultura nowych kompetencji, Kultura i rozwój oraz Kultura nowych technologii.
Szczegóły tutaj: http://epccongress.eu/program/

Planując podróż do Lublina prosimy o zapoznanie się z informacjami dla uczestników.
Szczegóły tutaj: http://epccongress.eu/dlauczestnikow/
Prosimy pamiętać, że organizatorzy pokrywają jedynie koszty przyjazdu i zakwaterowania zaproszonych gości. Uczestnicy, którzy nie dostali stosownego zaproszenia muszą sami pokryć koszty transportu i pobytu w Lublinie.

Większość wydarzeń Kongresu będzie odbywać się będzie w nowej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12. Pragniemy dodać, że uroczyste otwarcie świeżo odremontowanego budynku Centrum odbyło się 20 września, czyli tuż przed rozpoczęciem Kongresu.
Szczegóły tutaj: www.ck.lublin.pl

W ramach Kongresu „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” działać będzie Bazar Wschodnich Wydawnictw, do współtworzenia którego chcieliśmy Państwa zaprosić. Bazar to specjalna przestrzeń dedykowana książkom i czasopismom o tematyce wschodniej, wydawanym w Polsce i krajach Partnerstwa Wschodniego. Zachęcamy Państwa do przywiezienia swoich publikacji – broszur, książek, a także wydawnictw muzycznych.
Szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/events/1418313091717303/

Zapraszamy także do wzięcia udziału w akcji artystycznej polegającej na stworzeniu międzynarodowej „wystawy” plakatu. Prosimy przywiezienie plakatów z wydarzeń, które Państwo organizujecie. Zebrane materiały posłużą do stworzenia specjalnej wystawy prezentującej aktualną działalność kulturalną w Państwa regionie, zaprezentują nowe koncepty projektowania plakatu oraz różne alfabety i języki jakimi posługujemy się na świecie. Prosimy o przyniesienie plakatów do punktu informacyjnego Kongresu w Centrum Kultury w Lublinie.
Szczegóły tutaj: https://www.facebook.com/events/346248532177972/

Jeśli chcą Państwo zaprezentować podczas Kongresu swoją inicjatywę (działalność organizacji, grupy, wydarzenie, projekt), zapraszamy do wzięcia udziału w Partnership Fair, który odbędzie się w dniach 4 i 5 października 2013. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przygotowanie prezentacji w formacie Pecha Kucha oraz zgłoszenie chęci udziału na adres mailowy: info@epccongress.eu w treści maila wpisując „Partnership Fair”. Prosimy również o wpisanie preferowanego terminu wystąpienia.
Prosimy o dostarczenie prezentacji do punktu informacyjnego Kongresu w dniu 4 października w godzinach 09:00 – 15:00 w Centrum Kultury w Lublinie.

Zapraszamy Państwa na festiwal Integracje-Mediacje (1 – 6 października 2013) realizowany w ramach projektu Wschód Kultury, który towarzyszyć będzie Kongresowi. Wydarzenie będzie okazją do poznania kultur krajów Wschodniej i Zachodniej Europy. Na program festiwalu Integracje-Mediacje składają się koncerty, spektakle, wystawy, performance. Szczegółowy program tutaj: http://wschodkultury.eu/lublin
Profil facebook: https://www.facebook.com/wschodkultury
Wydarzenie facebook: https://www.facebook.com/events/463690687063143/
Wszystkie wydarzenia w ramach Wschodu Kultury są bezpłatne.