Konferencja Programu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

Pierwsza Regionalna Konferencja programu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w dniach 8 – 9 października w Tbilisi, która rozpocznie debatę na temat polityki kultury w obszarze Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy spotkają się wszystkie zainteresowane podmioty (publiczne, prywatne, obywatelskie, niezależne) z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego aby zaprezentować działania Programu Kultura dla PW.

Celem konferencji jest przedstawienie programu Kultura dla PW, jego regionalnego wymiaru i działalności, nawiązanie dialogu między publicznymi i prywatnymi podmiotami kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego w w sprawie polityki kulturalnej i strategii, z udziałem rządów i społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawienie wyników badań podjętych przez ekspertów programu na sektorze kultury oraz polityki kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja zgromadzi ponad 100 uczestników reprezentujących sektor publiczny i prywatny kultury krajów PW, w tym władz krajowych, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu kulturowego, a także organizacji międzynarodowych i podmiotów kultury z państw członkowskich UE.

Głównymi tematami poruszanymi na Konferencji będą:

Więcej szczegółów na stronie Euro East Culture