Konferencja Polska Polityka Wschodnia 2012

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Towarzystwo Europy Wschodniej zaprasza na konferencję Polska Polityka Wschodnia 2012, która odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2012 roku we Wrocławiu.

Patronat nad konferencją objął Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski.

Program konferencji obejmuje dyskusje w następujących panelach tematycznych: Sukcesy, porażki, rozczarowania – bilans polskiej polityki na obszarze poradzieckim, Stary Prezydent, nowa Rosja, Rola polskich samorządów w polityce wschodniej – turystyka urzędników czy realne efekty?, Polska polityka wschodnia a współpraca ekonomiczna z obszarem postradzieckim, Co zmieniają gruzińskie wybory?, Litwa: nie bracia, lecz sąsiedzi,  Polska polityka kulturalna na obszarze poradzieckim: nowe wyzwania czy stare koleiny? Białoruś i Ukraina: co dalej?

Zgłoszenia do udziału w konferencji: http://www.kew.org.pl/index.php?page=24

Konferencja jest finansowana ze środków Ministra Spraw Zagranicznych RPmiasta Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego.

Bliższe informacje: ppw2012@kew.org.pl