Konferencja Ministrów Kultury Partnerstwa Wschodniego

W dniach 27 – 28 czerwca 2013 w Tbilisi, Gruzja odbyła się pierwsza Konferencja Ministrów Kultury Partnerstwa Wschodniego dotycząca rozwoju kultury w krajach Partnerstwa Wschodniego. Konferencja jest pierwszym wydarzeniem tak wysokiego szczebla organizowanym w ramach prac IV Platformy PW ds. kontaktów międzyludzkich. Jej organizatorem było Ministerstwo Kultury i Ochrony Zabytków Gruzji oraz Komisja Europejska.

Wśród uczestników byli obecni wszyscy Ministrowie Kultury krajów Partnerstwa Wschodniego oprócz Białorusi oraz Ministrowie lub przedstawiciele Ministerstw z Austrii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Łotwy, polski i Słowenii. po raz pierwszy w spotkaniu tak wysokiego szczebla oficjalnie zaproszeni zostali przedstawiciele grupy Kultura Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, której przedstawiciel Philipp Dietechmair (Europejska Fundacja Kultury) został poproszony o wystąpienie. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 200 uczestników.

Konferencję otworzył Bidzina Ivanishvili – premier Gruzji oraz Androulla Vassiliou- Pani Komisarz ds. Edukacji Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Komisji Europejskiej. W trakcie sesji “Kultura jako czynnik reform politycznych i rozwoju społeczeństwa” Minister Bogdan Zdrojewski wygłosił przemówienie „Rola kultury w zmianach demokratycznych i dialogu międzykulturowym”, w którym podkreślił rolę kultury w tworzeniu demokracji, istotę edukacji kulturalnej wśród dzieci, współpracy kulturalnej oraz możliwości rozwoju artystów. Pan Minister podkreślił również rolę społeczeństwa obywatelskiego w promowaniu i upowszechnianiu kultury i zaapelował do polityków, aby to właśnie organizacje pozarządowe decydowały o rozwoju kultury w Europie. Wystąpienie Pana Ministra spotkało się z wielkim uznaniem zarówno wśród polityków jak i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z krajów PW.

Philipp Dietachmair kontynuował myśl Pana Ministra w swoim przemówieniu “Zarządzanie kulturą, wyzwania w regionie z punktu widzenia organizacji pozarządowych”. Philipp przedstawił istotę kultury w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i przytoczył kilka projektów, które odzwierciedlają jego argumenty. Jednym z nich był Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” oraz tworzenie się sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego.

W trakcie konferencji mówiono także o istocie kultury jako czynnika wzrostu ekonomicznego i poprawy rynku pracy oraz o perspektywach dla współpracy kulturalnej i narzędziach unijnych ułatwiających finansowanie działań kulturalnych. Zadeklarowano kontynuację programu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego, ale jedynie jako programu szkoleniowego, natomiast granty na działania kulturalne będą rozprowadzane przez program Kreatywna Europa, do którego zostały zaproszone kraje PW.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lublina, wśród których znaleźli się Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin oraz Agata Will z Warsztatów Kultury.

Kolejne decydujące spotkanie dotyczące Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w listopadzie 2013 w Wilnie

 

Linki powiązane: