Grupa Wyszehradzka i Japonia razem dla Partnerstwa Wschodniego

Podsekretarz Stanu w MSZ Grażyna Bernatowicz otworzyła seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego w Tokio.

W ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (GW) oraz promocji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (PW), w dn. 5 lutego 2013 r. Ambasada RP w Tokio zorganizowała wspólnie z Ministerstwem SZ Japonii i Uniwersytetem Josai oraz we współpracy z ambasadami państw członkowskich GW w Tokio seminarium: „Visehrad Group and Japan, together for Eastern Partnership”. Otwarcia seminarium dokonała Podsekretarz Stanu w MSZ RP Grażyna Bernatowicz oraz Wiceminister SZ Japonii Minoru Kiuchi, rektor Uniwersytetu Josai Noriko Mizuta i Ambasador UE w Tokio Hans-Dietmar Schweisgut. W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych oraz badawczo-naukowych z GW, Japonii oraz PW. Stronę polską reprezentował Pełnomocnik Ministra ds. PW Andrzej Cieszkowski.

Głównym celem seminarium było zapewnienie o szczególnym wsparciu GW dla PW oraz zaangażowanie Japonii we współpracę na rzecz PW. Prezentacje panelistów i dyskusje z udziałem publiczności prowadzone były w następujących tematach: demokracja, dobre rządy, stabilizacja; współpraca i integracja gospodarcza; bezpieczeństwo energetyczne oraz przyszłość PW a japońska dyplomacja.

Otwarte dla publiczności seminarium zgromadziło ok. 150 osób z 22 państw. Jedna z największych japońskich gazet anglojęzycznych „The Japan Times” opublikowała w dn. 8 lutego obszerny artykuł nt. wydarzenia.

Kolejnym krokiem będzie kontynuacja działań mających na celu identyfikację obszarów potencjalnej współpracy w formacie GW + Japonia dla PW, zbadanie możliwości realizacji wspólnych projektów oraz opracowanie konkretnych propozycji, które byłyby możliwe do wdrożenia przy obecnie panujących uwarunkowaniach instytucjonalno-prawnych.

Program seminarium

Artykuł w „The Japan Times”