Program szkoleniowy dla liderów młodzieżowych

European Citizenship in Youth Work Training Course ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą i liderów młodzieżowych poprzez stworzenie warunków do krytycznego podejścia do obywatelstwa europejskiego, odkrywania i przeżywania jego potencjału oraz łączenia idei obywatelstwa europejskiego  w pracy z młodzieżą.

Projekt szkoleniowy jest otwarty m. in. dla krajów Europy Wschodniej i Kaukazu, Rosji oraz Bałkanów oraz krajów objętych programem Youth in Action.

Obywatele krajów Europy Wschodniej i Kaukazu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w programie szkoleniowym do 14 stycznia 2013.

Językiem warsztatów będzie język francuski

Szczegóły: http://www.mladiinfo.com/2013/01/02/europen-citizenship-in-youth-work-training-course-france/