Kultura jako ważny element polityki zagranicznej UE

Promowanie kultury jako elementu polityki zagranicznej UE jest od dawna priorytetem dla Europejskiej Fundacji Kultury. Fundacja zajmuje się teraz tą kwestią na zaawansowanym poziomie politycznym i stara się zintensyfikować współpracę z partnerami sąsiadującymi z UE w celu wzmocnienia udziału społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu polityk UE.

ECF jest inicjatorem europejskiej akcji More Europe rocznej kampanii, której celem jest przekonanie polityków i decydentów, aby uplasować współpracę kulturalną jako jeden z najmocniejszych atutów spraw zewnętrznych UE.

ECF jest operatorem  Tandemu projektu wymiany kulturalnej dla menedżerów kultury i wypracowania kanałów współpracy między UE, a krajami spoza UE. Środowiska artystów i menadżerów kultury pochodzących z krajów UE, Ukrainy, Mołdawii i Turcji wspólnie próbują zachęcić polityków Unii do bardziej efektywnego zaangażowania krajów sąsiadujących do tworzenia i kreowania unijnych programów dla kultury. Uczestnicy projektu Tandem napisali oświadczenie na temat nowego programu Creative Europie, który można przeczytać tutaj.