Czas Poetów

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LITERACKI – CZAS POETÓW – SZTAFETA

03 października 2013, godz. 12.00 – Gry miejskie – śródmieście miasta Lublin
04 października 2013, godz. 12.00 – Laureaci konkursów literackich czytają swoje wiersze, warsztaty literackie – Wojewódzki Ośrodek Kultury
05 października 2013, godz. 17.00 – Wielkie Czytanie Wierszy – Galeria Labirynt
06 października 2013, godz. 17.30 – Kuncewiczówka – Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie pragną zainteresować Państwa uczestnictwem w III Międzynarodowym Festiwalu Literackim – Czas Poetów.

Są to międzynarodowe spotkania poetów z Holandii, Niemiec, Węgier, Słowenii, Serbii, Białorusi, Ukrainy i Polski, połączone z aranżacjami wizualnymi, prezentacjami multimedialnymi, artystycznymi występami towarzyszącymi, wystawami plastycznymi i aranżacją dźwiękową.

Podejmujemy trudne, lecz także emocjonujące wyzwanie – zaprezentowanie poezji, jako sztuki atrakcyjnej i żywej, stworzenia dialogu między słowem muzyką i obrazem z wyraźnym przesłaniem, że słowo było i jest pierwsze.

„Czas poetów” prezentuje sylwetki i dorobek twórczy artystów reprezentujących różne pokolenia literackie, kultury, idee, formy twórcze, postawy literackie, a co za tym idzie – zróżnicowaną poetykę. Spotkanie z twórcami uznanymi w krajach pochodzenia, pozwala na wskazanie zarówno różnic w literackim postrzeganiu świata, ale przede wszystkim służy zbliżeniu różnych kultur. Projekt „Czas poetów” zakłada poznanie kultury poszczególnych krajów, zacieśnienie więzi, wyeksplikowanie elementów przenikania tych kultur, wypracowanie wspólnych refleksji na rzecz rozwoju kultury. Wartości filozoficzne, poznawcze i estetyczne zawarte w twórczości uczestniczących poetów są punktem wyjścia do refleksji nad współczesnym światem, kulturą i literaturą.

Nowością tegorocznej edycji „Czasu Poetów” jest poszerzenie formuły festiwalu o działania w przestrzeni miejskiej i prezentacje twórczości młodych adeptów literatury – laureatów konkursów literackich. Uczestnictwo utalentowanej młodzieży daje duże prawdopodobieństwo stworzenia literackiej sztafety pokoleń.

Poeci uczestniczący w Wielkim Czytaniu Wierszy:
Andrej Adamowicz (Białoruś),Andrej Chadanowicz (Białoruś),Primoż Cucnik (Słowenia), Julia Fiedorczuk (Polska), Jerzy Jarniewicz (Polska), Dieter Kalka (Niemcy),Peter Kantor (Węgry), Andrij Lubka (Ukraina), Eda Ostrowska (Polska), Ana Pepelnik (Słowenia), Ad van Rijsewijk (Holandia), Krzysztof Siwczyk (Polska), Andrzej Sosnowski (Polska), Adam Wiedemann (Polska), Agnieszka Wolny-Hamkało (Polska), Bohdan Zadura (Polska).

Kontakt:
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza
ul. Dolna Panny Marii 3
20-010 Lublin
tel.: 81 532 42 08 wew. 37
fax: 81 532 37 75
www.schulz.org.pl
fundacja.schulza@gmail.com