Creative Encounters: program współpracy Azja – Europa

Asia-Europe Foundation (ASEF), we współpracy z Trans Europe Halles (TEH) i Arts Netwrok Asia (ANA), zaprasza  organizacje i sieci zajmujące się promocją sztuki i kultury z Azji i Europy do składania wniosków do drugiej edycji programu Creative Encounters: Partnerstwa Współpracy Kulturalnej między Azją a Europą 2012 – 2013.

Termin składania wniosków przypada na 31 lipca 2012. Wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku w terminie do dnia 28 września 2012. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o ostatecznej liście kandydatów do programu do dnia 31 października 2012.

Creative Encounters jest inicjatywą, która ma na celu wspieranie wspólnych projektów artystycznych i tworzenie sieci w ramach dialogu Azja-Europa. ASEF, ANA i TEH odgrywają czynną rolę w promowaniu współpracy poprzez zaangażowanie różnych ośrodków kultury we współpracę artystyczną, wymiany i dialog. Program koncentruje się na wzmocnieniu więzi między Azją a Europą w celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia między kulturami i społecznościami w tych dwóch regionach.