Budowanie strategii polityki kulturalnej – warsztaty

Program Kultura dla Partnerstwa Wschodniego zaprasza do udziału w warsztatach Policy Exchange Workshop Cycle 2013, które mają na celu opracowywanie i wdrożenie polityk i strategii kulturalnych w celu wprowadzenia reform polityk kulturalnych.

Warsztaty skierowane są do operatorów kultury, władz publicznych i prywatnych instytucji kultury i społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego. Celem warsztatów jest stworzenie możliwości działania dla liderów kultury: czterdziestu przedstawicieli władz, pracowników kultury, artystów i menedżerów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz stworzenie międzynarodowej sieci podmiotów kultury w ramach programu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego.

Warsztaty są częścią cyklu warsztatów prowadzących do opracowania polityk kulturalnych w Partnerstwie Wschodnim. Każdy cykl warsztatów będzie trwał ok 3 – 4 dni i będzie składał się z dwóch etapów realizowanych w roku 2013 i 2014.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 31 stycznia 2013, do. 17:00 czasu Kijowskiego.

Szczegóły na stronie: http://euroeastculture.eu/en/eap-culture-programme-policy-exchange-workshop-cycle-2013.html