ArtPlatform

Przedstawiciele biura Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego zostali zaproszeni do udziału w ArtPlatform – regionalnego forum praktyków kultury z Białorusi, którzy spotkali się w dniach 25 – 27 stycznia 2013 w Mińsku, w Y Gallery – organizatora forum.

Celem spotkania była próba stworzenia platformy kontaktów i spotkania praktyków kultury z całej Białorusi, wymiana doświadczeń, idei, praktyk, a także dyskusja na temat finansowej stabilności organizacji pozarządowych i inicjatyw kulturalnych na Białorusi.

Podczas forum prezentowali się m. in.: z Mińska: Galeria Sztuki Współczesnej “Y”, Galeria Sztuk Wizualnych Nova, “Studio 67″,  platforma internetowa “ArtActivist”, projekt Backstage, Fundacja “idea”, festiwal teatralny z Brześcia, Teatr Lalek “Prowincja” z Grodna, festiwal «Wolne powietrze», festiwal Lida, Centrum sztuki współczesnej z Witebska.

Oprócz inicjatyw białoruskich prezentowane były także działania międzynarodowe, m. in. program edukacyjny Cultural Diplomacy, projekty Fundacji Roberta Boscha, oraz projekty edukacyjne i artystyczne Warsztatów Kultury, a także Fundacji Trans Kultura z Lublina.

ArtPlatform

Galeria