ALFABETY(zmy) – książka i dokument

Jesienią w Lublinie odbędzie się Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, któremu towarzyszył będzie festiwal Integracje-Mediacje.

Pośród wielu festiwalowych i kongresowych tematów szczególną uwagę poświęcimy różnym obliczom technologii medialnych a kulturę rozważać będziemy jako środowisko medialne i komunikacyjne. Na potrzeby tego tematu chcemy stworzyć możliwość spotkania i wymiany pomiędzy różnymi medialnymi wyobraźniami i tradycjami, starymi i nowymi alfabetami i alfabetyzmami aby krytycznie i kreatywnie zarazem przyjrzeć się naszej medialno-kulturowej tożsamości indywidualnej i zbiorowej.

Pytania, które stawiamy:

Otwarty nabór:

Planując publikację i warsztaty oraz wystawę poświęconą sztuce mediów, oczekujemy na różne medialne formy i języki wypowiedzi (klipy audio i video, infografiki i projekty designerskie, zdjęcia, eseje, komentarze, studia przypadków, instalacje i obiekty artystyczne) będące impresjami i/lub krytycznymi komentarzami na temat.

Do udziału zapraszamy naukowców (kulturoznawców, socjologów, lingwistów, teoretyków sztuki, mediów, komunikacji, antropologów), artystów (designerów, artystów wizualnych, typografów, projektantów DTP i webowych, filmowców), dziennikarzy i animatorów kultury – wszystkich chętnych, którzy mają ochotę skomentować w dowolny sposób medialne alfabety i obyczaje.

Formy:

Zebrane materiały posłużą jako zasoby, które pokażemy i przepracujemy w ramach warsztatów designerskich podczas festiwalu. Podczas warsztatów projektanci i teoretycy będą wspólnie szukać/projektować formę łączącą zebrane wypowiedzi i języki. Wydamy poświęconą tematyce książkę i na bazie klipów zrealizujemy dokument filmowy.

Termin: 31 sierpnia 2013

Kontakt: piotr.celinski@umcs.pl