Warsztaty polsko – mołdawskie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii zapraszają przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych, zainteresowanych realizacją projektów w Mołdawii, do udziału w warsztatach polsko-mołdawskich.

Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi. „Swatka” odbędzie się w Kiszyniowie, 17-19 lutego 2014 r.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej pokryje koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia w Kiszyniowie.

Plan warsztatów:

Zgłoszenia (maksymalnie 1 osoba z jednej organizacji) należy przesłać do 30 stycznia br. na adres: zgloszenia@solidarityfund.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię nazwisko, nazwę organizacji i profil działalności.
- Doświadczenie w realizacji projektów na terenie Mołdawii oraz krajów WNP (krótki opis)
- Informacje na temat obszarów tematycznych planowanych działań
- Informacje na temat profilu działalności potencjalnego partnera mołdawskiego
- Znajomość języków obcych (przede wszystkim rosyjskiego)

Informujemy, że dysponujemy środkami na pokrycie kosztów podróży dla 10 osób.

 

KONTAKT:

Aleksandra Kielanowska
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
(Solidarity Fund PL)
ul. Bagatela 10 lok. 12
00-585 Warszawa
tel: +48 797904509 (centrala: +48 22 2906622/07)

http://solidarityfund.pl

e-mail: aleksandra.kielanowska@solidarityfund.pl